Charakteristika školy

Mateřská škola Zahradní 5185 využívá neoficiálního názvu „Písnička“ je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.
MŠ je sedmitřídní s péčí o děti zdravé. MŠ je zaměřena na hudební činnosti dětí. Její dlouholetou tradicí je pěvecký sbor Písnička.
Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou MŠ pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami – s urychleným vývojem, talentovanými a nadanými dětmi.

Kapacita školy: 155 míst

Provoz školy: celodenní 6:00 – 16:30 hodin

Počet tříd: 7, většina tříd je homogenní (děti stejné věkové skupiny)
1. třída BUBÍNEK 23 dětí
2. třída HOUSLIČKY 23 dětí
3. třída PÍŠŤALKA 23 dětí
4. třída NOTIČKA 23 dětí
5. třída PIÁNKO 23 dětí
6. třída ČINELKY 15 dětí
7. třída ROLNIČKA 15 dětí

Mateřská škola Písnička se nachází uprostřed panelového sídliště Zahradní na okraji města Chomutova, směrem k městu Jirkovu. Škola je dobře dostupná, v blízkosti je několik zastávek MHD. Ke škole patří rozlehlá školní zahrada spíše svahovitého charakteru se spoustou zeleně, která je vybavena herními prvky. V blízkosti školy lze využívat přírodní park Eldorádo k vycházkám dětí.

Zahájení provozu školy bylo 5.dubna 1982. Škola je rozdělena na 4 pavilony, které jsou propojeny spojovacími chodbami. Ve třech pavilonech jsou umístěny třídy, herny, šatny a ložnice, čtvrtý pavilon slouží jako hospodářská budova s kancelářemi, kuchyní, prádelnou a sborovnou. Součástí MŠ byly i dvě oddělení jeslí do roku 1992. V letech 1992-1995 zde ZŠ Zahradní používala nevyužité prostory jako první třídy. Od roku 2000 do 2008 sídlila v horním podlaží pionýrská skupina. Nyní jsou prostory prvního patra nově zrekonstruované na dvě třídy pro děti 2,5 – 3leté. MŠ má novou fasádu, plastová okna a nové plastové vchodové dveře. Byly také dokončeny rekonstrukce všech střech. Ve všech třídách byly zrekonstruovány koupelny a WC pro děti. MŠ sousedí se Základní školou, se kterou úzce spolupracuje.Na školní zahradě na jaře roku 2006 vyrostlo díky městu Chomutovu a sponzoru Severočeské doly, a.s. dětské hřiště. V rámci projektu Čím budu, až vyrostu byly v roce 2015 zrekonstruovány a vybaveny dvě místnosti pro děti jako dílny, které však do budoucna budou využity jako další 8. třída naší MŠ. Za podpory města Chomutov vzniklo na naší zahradě tzv. Mlhoviště, které slouží k osvěžení dětí v teplých dnech. Všechny přístupové cesty a chodníky jsou opravené a postupně ve všech třídách vyměňujeme staré podlahové krytiny za nové.

Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce.

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít