Charakteristika školy

Součást MŠ Dostojevského 4154, vznikla 15. 3.1968 a do roku 1994 sloužila škola jako spojené zařízení MŠ a jeslí. Byla majetkem Válcoven trub a železa v Chomutově. Od roku 1994 se jesle odloučily (budova se stala soukromým majetkem) a škola se stala organizační složkou města Chomutova. Od 1. 1. 2003 sloučením 15 mateřských škol do jednoho právního subjektu „Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335“ je škola jednou z jejích součástí. Od tohoto roku nese také neoficiální název „Kopretinka“.

Mateřská škola se skládá ze tří tříd. Třídy jsou zpravidla homogenní, dle možností přijímaných dětí. Budova je panelového typu a je jednopatrová. Vchod do budovy je z ulice Dostojevského. V přízemí u vchodových dveří se nachází recepce, ve které paní domovnice zapisují denní docházku dětí a přijímají od rodičů informace ohledně délky denní docházky. Na recepci navazuje „Galerie pod schody“. Dále se v přízemí nachází první třída s hernou, ložnicí a šatnou pro děti, koupelnou a WC pro děti i personál. Ložnice slouží během dopoledne na využití pohybových aktivit dětí, proto se každý den po spánku ukládají lehátka a ložní prádlo do skříně s úložným prostorem. V přízemí je školní kuchyně, skladové prostory sloužící pro školní jídelnu, šatna, sprcha a WC pro personál kuchyně. V prvním podlaží jsou druhá a třetí třída. Druhá třída má hernu, ložnici, umývárnu, WC pro děti i personál a šatnu. Taktéž je zde ložnice využita během dopoledne pro pohybové aktivity dětí stejným způsobem, jako v první třídě se lehátka a ložní prádlo po spánku ukládají do skříně s úložným prostorem. Druhá třída sousedí s třetí třídou a obě jsou propojeny kuchyňkou. Ve třetí třídě je herna, umývárna a WC pro děti i personál, šatna. Ložnice byla přeměněna na prostor pro pohybové aktivity dětí.

Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí vilové zástavby na okraji města směr Otvice. V blízkosti školy je gymnázium, se kterým škola spolupracuje v oblasti seznamování s jazyky, sportovními aktivitami a hudebními setkáními. Dále je zde poblíž Podkrušnohorský zoopark, který je naším partnerem v seznamování dětí s přírodou a evropskou faunou. Vyjížďky vláčkem „Amálkou“ a „Safari Expresem“ poskytují jednu z neobvyklých forem pozorování. Dalšími blízkými institucemi, které škola využívá k plnění ŠVP PV a TVP PV je Kamencové jezero, vodní nádrž „Banda“. Nově vybudovaný sportovní areál směr Otvice, kde je zimní stadion a multifunkční kino a plavecký bazén.

Budovu obklopuje rozlehlá zahrada kovovými sportovními prvky, dvěma pískovišti, Kopretinkovou zahrádkou, kterou učitelky využívají při pobytu venku a v letním i jarním období k odpolednímu pobytu a rozcházení dětí. Také se zde pořádají různé akce naší součásti.

Součást školy charakterizuje dílčí logo ,,Kopretinka“ korespondující s neoficiálním názvem
školy, které je částí loga MŠ CV.

Vize školy:

Jsme škola otevřená spolupráci, komunikaci s okolním prostředím. Snažíme se o celkový rozvoj dítěte. Zaměřujeme se na správný životní styl, pohybové aktivity, získávání kladného vztahu k přírodě a prohlubujeme estetické cítění.

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Kopretinka, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat