Charakteristika školy

Součást MŠ Dostojevského 4154, vznikla 15. 3.1968 a do roku 1994 sloužila škola jako spojené zařízení MŠ a jeslí. Byla majetkem Válcoven trub a železa v Chomutově. Od roku 1994 se jesle odloučily (budova se stala soukromým majetkem) a škola se stala organizační složkou města Chomutova. Od 1. 1. 2003 sloučením 15 mateřských škol do jednoho právního subjektu „Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335“ je škola jednou z jejích součástí. Od tohoto roku nese také neoficiální název „Kopretinka“.

 

Pracujeme v novém výukovém programu „Začít spolu“

Tento program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Přistupujeme k dítěti jako k jednotlivci, se svými specifikami, individuálními potřebami a možnosti svobodně vyjádřit svá přání, přirozené učení a kreativitu.

Vycházíme z předpokladu, že při výchově dětí má hlavní a nezastupitelnou úlohu rodina. Účast rodičů na je nezbytná.

 Mateřská škola se skládá ze tří tříd. Třídy jsou od roku 2023 heterogenní. Budova je jednopatrová panelového typu. Vchod do budovy je z ulice Dostojevského. V přízemí u vchodových dveří se nachází recepce, ve které paní domovnice zapisují denní docházku dětí a přijímají od rodičů informace ohledně délky denní docházky. Na recepci navazuje „Galerie pod schody“.  Dále se v přízemí nachází první třída „U zvonečků“ s hernou, která je rozdělena do 11 vzdělávacích center, se  šatnou pro děti, koupelnou a WC. V přízemí je školní kuchyně, skladové prostory sloužící pro školní jídelnu. V prvním podlaží je druhá třída „U pampelišek“ a třetí třída „U konvalinek“. Stejně jako v první třídě je prostor rozdělen na 11 center vzdělávání. Třídy jsou propojeny kuchyňkou.

Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí vilové zástavby na okraji města směr Otvice. V blízkosti školy je gymnázium, se kterým škola spolupracuje v oblasti seznamování s jazyky, sportovními aktivitami a hudebními setkáními. Poblíž školy je Podkrušnohorský zoopark, který je naším partnerem v seznamování dětí s přírodou a evropskou faunou. Dalšími blízkými institucemi, které škola využívá k plnění ŠVP PV a TVP PV je Kamencové jezero, vodní nádrž „Banda“, sportovní areál směr Otvice, kde je zimní stadion, multifunkční kino a plavecký bazén.

Budovu obklopuje rozlehlá zahrada s kovovými sportovními prvky, dvěma pískovišti, Kopretinkovou zahrádkou, kterou učitelky s dětmi využívají při pobytu venku a v letním i jarním období k odpolednímu pobytu a rozcházení dětí. Také se zde pořádají různé akce naší součásti.

Součást školy charakterizuje dílčí logo ,,Kopretinka“ korespondující s neoficiálním názvem
školy, které je částí loga MŠ CV.

Vize školy:

Jsme škola otevřená spolupráci, komunikaci s okolním prostředím. Snažíme se o celkový rozvoj dítěte, samostatnost. Zaměřujeme se na správný životní styl, pohybové aktivity, získávání kladného vztahu k přírodě a prohlubujeme estetické cítění.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít