Charakteristika školy

Mateřská škola Palackého 4057 a Palackého 4059 využívá neoficiálního názvu „Radost“ je součástí Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace. MŠ Palackého 4057 (budova A) vznikla 12. 12. 1965 a má čtyři třídy, MŠ Palackého 4059 (budova B) patřila od 11. 11. 1969 MúSS Chomutov a sloužila jako jesle, od 31. 12. 2003 jako mateřská škola a má tři třídy.

Kapacita školy: A – 100 míst
Kapacita školy: B – 60 míst

Provoz školy: celodenní 6:00 – 16:30

1. třída heterogenní – 24 dětí
2. třída heterogenní – 24 dětí
3. třída heterogenní – 24 dětí
4. třída heterogenní – 24 dětí
5. třída homogenní – 18 dětí
6. třída heterogenní – 18 dětí
7. třída heterogenní – 20 dětí

 

Mateřská škola sídlí ve středu města v panelové zástavbě i zástavbě starších domů. MŠ je panelového typu.
MŠ Palackého 4057 má tři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní chodba s recepcí, ve které domovnice zapisují příchozí děti. Současně se na chodbě nachází galerie výtvarných prací dětí, které prezentují výtvarné techniky, se kterými jsou děti, v průběhu předškolního vzdělávání, seznamovány.. Dále jsou zde šatny pro děti, kancelář zástupkyně ředitelky a kuchyň s technickým zázemím. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou vždy dvě třídy o dvou místnostech pro činnosti i odpočinek dětí, hygienické zařízení, kuchyňka pro vydávání jídla a kabinet na metodický materiál. V 1.pp je prádelna, sušárna, sklad a zázemí pro provozní personál, dílna údržbáře. V této budově má kancelář i vedoucí školního stravování.

V budově „A“ pracují děti od 1. 9. 2023 v programu „Začít spolu“. Třídy jsou rozděleny do center, ve kterých je vytvořeno podnětné prostředí pro nabízené činnosti, hry a aktivity dětí.

V prvním podlaží MŠ Palackého 4059 jsou šatny, dvě třídy o dvou místnostech na činnosti, hygienické zařízení, odpočinkové místnosti a jedna kuchyňka pro vydávání jídla, sklady na materiál. Ve druhém podlaží je jedna třída o dvou místnostech, kuchyňka a hygienické zařízení, šatna pro děti a upravená místnost na cvičení. Všechny třídy mají k dispozici terasy. Na 1.pp je technické zázemí – prádelna a mandlovna. Nachází se zde i keramická dílna, která je vybavena keramickou pecí, šatnou a sušícím prostorem s policemi. Keramická dílna má svůj řád a mohou ji využívat i děti a zaměstnanci z jiných součástí Mateřské školy Chomutov a rodiče při pracovních dílnách. Dále jsou zde vybudovány dvě praktické dílny, které děti využívají především k seznamování s profesemi, v rámci projektu: „Čím budu, až vyrostu,“ a při seznamování s péčí o miminka a o domácnost.
Do budovy bývalých jeslí od 1.1. 2004 byly přestěhovány děti i zaměstnanci zrušené MŠ B. Němcové, přičemž škola zvýšila kapacitu o 10 míst.

Dopravní dostupnost je z důvodu sousedství s přestupní zastávkou MHD výborná. Staví zde téměř všechny autobusy a trolejbusy MHD z Chomutova a Jirkova. Parkování automobilů je zajištěno na parkovišti Kooperativy, se kterou máme uzavřenou dohodu o bezplatném parkování – pro MŠ jsou vyhrazena 4 parkovací místa.
Obě budovy se nacházejí ve společné zahradě s mnoha herními prvky, která je maximálně využívána pro výchovně vzdělávací činnosti a při hrách dětí. Je vybavena zahradním dřevěným programem, dvěma pískovišti a altánem. Uprostřed zahrady se nachází dopravní hřiště s mlhovištěm a trampolínou. Školní zahrada má tři brány, jednu z ulice Palackého a dvě z ulice Vodních staveb.

V blízkosti školy je základní škola, střední zdravotnická škola, hasičská zbrojnice, základní umělecká škola, středisko kulturních a knihovnických služeb, muzeum, městská knihovna, centrum a náměstí. S výše uvedenými institucemi máme uzavřeny smlouvy o oboustranné spolupráci. Dále spolupracujeme s městskou policií, Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, KLH Chomutov,

Součást školy je zapojena do projektu „Mrkvička“, který usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení do ekologické/environmentální výchovy. Do projektu „Bezpečná školka“, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti v rámci silničního provozu. Do projektu „Nechci kazy“, kde jsou děti, hravou formou, seznamovány s každodenní péčí o zoubky. Děti se seznamují s různými profesemi v projektu „Čím budu, až vyrostu“. S polytechnickou výchovou jsou seznamovány prostřednictvím „Malé technické univerzity“.

Postupně jsme školu vybavili novým nábytkem, podlahovými krytinami, vymalovali jsme interiéry, v roce 2012 proběhla rekonstrukce střechy, byla vyměněna dřevěná okna za plastová. V budově „B“ byly vybudována praktické dílny. Ve školním roce 2019/2020 proběhla rekonstrukce školní kuchyně – nová podlaha, dovybavení nerezovým nábytkem. V roce 2021/2022 se uskutečnila rekonstrukce budovy „B“, v následujícím školním roce rekonstrukce budovy „A“ – budovy byly zatepleny, dostaly novou fasádu, byly vybudovány zelené střechy, do tříd byly zabudovány rekuperační jednotky.

Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Radost, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat