УКРАЇНА

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2024:

 • děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 12. 2024 třetího roku věku od nejstarších
 • děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti.

 

Критерії прийому дітей до садочка з 1 вересня 2024 року:

 • діти, які мають постійне місце проживання на території школи, які досягли 3 року від старшого до 31 гру́деня 2024 року
 • діти з іншого водозбору за віком від старшого

Докази належної вакцинації дитини

Відповідно до розділу 50 Закону про охорону здоров’я, умовою прийому дитини до дитячого садка є виконання обов’язку проходити встановлені регулярні щеплення або наявність доказу, що дитина має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію у зв’язку з цим. до постійних протипоказань. Цей обов’язок не поширюється на дитину, яка здобуває обов’язкову дошкільну освіту.

Щоб підтвердити цей обов’язок, законний представник має підтвердити педіатра дитини в анкеті.

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bylo Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání ke stažení

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat