УКРАЇНА

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2022:

 • děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 8. 2022 třetího roku věku od nejstarších
 • děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti.

Критерії прийому дітей до садочка з 1 вересня 2022 року:

 • діти, які мають постійне місце проживання на території школи, які досягли 3 року від старшого до 31 серпня 2022 року
 • діти з іншого водозбору за віком від старшого

  Докази належної вакцинації дитини

Відповідно до розділу 50 Закону про охорону здоров’я, умовою прийому дитини до дитячого садка є виконання обов’язку проходити встановлені регулярні щеплення або наявність доказу, що дитина має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію у зв’язку з цим. до постійних протипоказань. Цей обов’язок не поширюється на дитину, яка здобуває обов’язкову дошкільну освіту.

Щоб підтвердити цей обов’язок, законний представник має підтвердити педіатра дитини в анкеті.

 

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu ve dnech 20. 6. – 22. 6. 2022 od 8 do 14 hodin na ředitelství MŠ Chomutov, Jiráskova ulice 4335.

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з 20 червня 2022 р. по 22 червня 2022 р. 8,00 -14,00 – Mateřská škola Chomutov, Jiráskova 4335.

Příručka pro rodiče

Посібник для батьків

Významní sponzoři

 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
 • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat