Nové trendy ve stravování

Zdravé stravování dětí v Mateřské škole Chomutov

Dětem v naší mateřské škole nabízíme pestrou, vyváženou a kvalitní stravu, která je připravována v co největší míře z čerstvých surovin. Skladba jídelníčku je nutričně sestavená speciálně pro děti předškolního věku, odpovídá požadavkům hygienické stanice a také biologickým a senzorickým potřebám dětského organismu. Snižujeme množství cukrů v pokrmech i nápojích, při přípravě jídel solíme vždy s ohledem na dětské strávníky a nižší slanost pokrmů dochucujeme bylinkami nebo česnekem. Na stolech v jídelnách nejsou solničky ani jiná dochucovadla. Nepoužíváme zahušťovadla, stabilizátory, emulgátory a jiné přídatné látky. Děti mají možnost přídavků jídla a vždy respektujeme osobní tempo při jídle, nebo případnou nechuť ke konzumaci některých potravin.

Stravu přizpůsobujeme ročnímu období a často zařazujeme netradiční receptury včetně regionálních potravin. Dětem připravujeme jídla „pro radost“, nebo tematicky zaměřené jídelníčky (velikonoční, vánoční, ke Dni dětí, atd.). Chceme-li dětem obohatit jídelníček neznámými potravinami, zavádíme onu novinku postupně, aby si naši malí strávníci na novou chuť zvykali. Někdy jsou stravovací zvyklosti v rodinách silně zakořeněny a děti změnu u některých pokrmů hůře nesou. Protože respektujeme individuální potřebu a styl v rodině, děti do jídla nenutíme, ale pozitivně motivujeme ke zkoušení nových chutí a ke zdravému a estetickému stravování. Naší snahou a cílem je nepřesvědčovat děti slovy, ale nabídnout jim chutný a voňavý pokrm a jít jim v tomto směru příkladem.

Při celodenním pobytu v mateřské škole se děti stravují 3x denně formou přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. Během dopoledne dostávají děti navíc nabídku čerstvého ovoce a zeleniny v „ovocno-zeleninovém baru“, kdy si samy mohou průběžně ochutnávat. V zimních měsících využíváme více zeleninové nabídky, v letním období ovocné.

Velkou pozornost věnujeme také pitnému režimu dětí, kdy nápoje jsou vždy volně přístupné včetně pobytu na zahradě, a děti podporujeme k samostatnosti při nalévání. Omezujeme sladké nápoje vzhledem k nárůstu obezity u dětí předškolního věku a naopak preferujeme pití obyčejné vody, či ochucené ovocnou šťávou, citronem, pomerančem, či bylinkami. Dále zařazujeme ovocné či bylinné čaje, mošty, sirupy, džusy a výjimečně minerální vody, neperlivé, se slabou mineralizací. Mléčné nápoje, jako čisté mléko, či ochucené, podáváme dětem několikrát týdně.

Jídelníčky s uvedenými alergeny jsou každý týden zveřejňovány na našich webových stránkách, aby rodiče mohli vhodně plánovat zbylou stravu dítěte. Je všeobecně známo, že kvalitnější stravování je spojeno s lepšími výsledky dětí ve škole, se schopností lépe a déle udržet pozornost, s pravidelnější docházkou a menší nemocností.

Vážení rodiče – chcete zdravé děti? Naučte je zdravě jíst již v dětství!

Významní sponzoři

  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Uzavření 1., 3. a 4. třídy v MŠ 17. listopadu, 4. třídy v MŠ Školní pěšina a třídy Čmeláčci v MŠ Kundratická z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Uzavření 1., 3. a 4. třídy v MŠ 17. listopadu (Úsměv) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 6. 12. 2021 do odvolání uzavřena 1.(U ježků), 3.(U včelek) a 4. třída (U mravenečků). Omezení docházky je stanoveno u některých dalších dětí, které byly v kontaktu s nemocným. Seznam všech dětí, kterých se to týká a oslovení všech rodičů zajistila škola. Všechny rodiče, kterých se uzavření týká bude kontaktovat telefonicky KHS.

Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě vydává ředitelství MŠ Chomutov.

Prosím, sledujte webové stránky školy, nyní čekáme na písemné rozhodnutí KHS, kde bude popsán další postup.

Děkujeme za spolupráci.

 

Uzavření třídy 4. třídy v MŠ Školní pěšina z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 30. 11. 2021 do 2. 12. 2021 uzavřena 4. třída. Omezení docházky je stanoveno u dalších dětí, které byly v kontaktu s nemocným dítětem. Seznam všech dětí, kterých se to týká a oslovení všech rodičů zajistila škola.

Pokud rodič v mateřské škole předloží negativní PCR test dítěte, bude dítě moci nastoupit do MŠ již od 3. 12. 2021.

Ostatní děti bez testování mohou nastoupit zpět do MŠ od 10. 12. 2021.

Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě vydává ředitelství MŠ Chomutov.

Děkujeme za spolupráci.

 

Uzavření třídy Čmeláčci v MŠ Kundratická z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 24. 11. 2021 do 6. 12. 2021 uzavřena třída Čmeláčci. Omezení docházky je stanoveno u některých dalších dětí, které byly v kontaktu s nemocným dítětem. Seznam všech dětí, kterých se to týká a oslovení jejich rodičů zajistila škola.

Pokud rodič v mateřské škole předloží negativní PCR test dítěte, bude dítě moci nastoupit do MŠ již od 30. 11. 2021.

Ostatní děti bez testování mohou nastoupit zpět do MŠ od 7. 12. 2021.

Potvrzení o OČR pro rodiče dětí v karanténě vydává ředitelství MŠ Chomutov.

Děkujeme za spolupráci.

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat