Nové trendy ve stravování

Zdravé stravování dětí v Mateřské škole Chomutov

Dětem v naší mateřské škole nabízíme pestrou, vyváženou a kvalitní stravu, která je připravována v co největší míře z čerstvých surovin. Skladba jídelníčku je nutričně sestavená speciálně pro děti předškolního věku, odpovídá požadavkům hygienické stanice a také biologickým a senzorickým potřebám dětského organismu. Snižujeme množství cukrů v pokrmech i nápojích, při přípravě jídel solíme vždy s ohledem na dětské strávníky a nižší slanost pokrmů dochucujeme bylinkami nebo česnekem. Na stolech v jídelnách nejsou solničky ani jiná dochucovadla. Nepoužíváme zahušťovadla, stabilizátory, emulgátory a jiné přídatné látky. Děti mají možnost přídavků jídla a vždy respektujeme osobní tempo při jídle, nebo případnou nechuť ke konzumaci některých potravin.

Stravu přizpůsobujeme ročnímu období a často zařazujeme netradiční receptury včetně regionálních potravin. Dětem připravujeme jídla „pro radost“, nebo tematicky zaměřené jídelníčky (velikonoční, vánoční, ke Dni dětí, atd.). Chceme-li dětem obohatit jídelníček neznámými potravinami, zavádíme onu novinku postupně, aby si naši malí strávníci na novou chuť zvykali. Někdy jsou stravovací zvyklosti v rodinách silně zakořeněny a děti změnu u některých pokrmů hůře nesou. Protože respektujeme individuální potřebu a styl v rodině, děti do jídla nenutíme, ale pozitivně motivujeme ke zkoušení nových chutí a ke zdravému a estetickému stravování. Naší snahou a cílem je nepřesvědčovat děti slovy, ale nabídnout jim chutný a voňavý pokrm a jít jim v tomto směru příkladem.

Při celodenním pobytu v mateřské škole se děti stravují 3x denně formou přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. Během dopoledne dostávají děti navíc nabídku čerstvého ovoce a zeleniny v „ovocno-zeleninovém baru“, kdy si samy mohou průběžně ochutnávat. V zimních měsících využíváme více zeleninové nabídky, v letním období ovocné.

Velkou pozornost věnujeme také pitnému režimu dětí, kdy nápoje jsou vždy volně přístupné včetně pobytu na zahradě, a děti podporujeme k samostatnosti při nalévání. Omezujeme sladké nápoje vzhledem k nárůstu obezity u dětí předškolního věku a naopak preferujeme pití obyčejné vody, či ochucené ovocnou šťávou, citronem, pomerančem, či bylinkami. Dále zařazujeme ovocné či bylinné čaje, mošty, sirupy, džusy a výjimečně minerální vody, neperlivé, se slabou mineralizací. Mléčné nápoje, jako čisté mléko, či ochucené, podáváme dětem několikrát týdně.

Jídelníčky s uvedenými alergeny jsou každý týden zveřejňovány na našich webových stránkách, aby rodiče mohli vhodně plánovat zbylou stravu dítěte. Je všeobecně známo, že kvalitnější stravování je spojeno s lepšími výsledky dětí ve škole, se schopností lépe a déle udržet pozornost, s pravidelnější docházkou a menší nemocností.

Vážení rodiče – chcete zdravé děti? Naučte je zdravě jíst již v dětství!

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat