Charakteristika školy

Mateřská škola Kundratická 4622,4623 s neoficiálním názvem „ZAHRÁDKA“ byla otevřena v listopadu v roce 1979. Její součástí byly tehdy i jesle. MŠ má dvě budovy označené A a B. Budova B byla původně jeslovým zařízením, později upraveným k účelům MŠ. Od roku 2003 je škola součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.

PROVOZ ŠKOLY: 6.00 hod – 16.30 hod
Kapacita školy je 124 dětí v pěti třídách.

V budově B se nacházejí tyto třídy:
1.třída – BROUČCI – 20 dětí ve věkové skupině 2,5 – 3,5 roku
2.třída – ŽABIČKY – 20 dětí ve věkové skupině 2,5 – 3,5 roku
Tato budova má provoz od 6.30 hod do 15.30 hod
Děti, které docházejí do MŠ dříve, se scházejí v budově A, kde si je vyzvedne paní učitelka a převede do své třídy v budově B. Děti, které odcházejí z budovy B po 15.30 hod, převede paní učitelka do budovy A, kde si je vyzvedne zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba.

V budově A jsou umístěny tyto třídy:
3.třída – BERUŠKY – 28 dětí ve věkové skupině 3,5 – 5 let
4.třída – ČMELÁČCI – 28 dětí ve věkové skupině od 4,5 – 6 let
5.třída – MOTÝLCI – 28 dětí ve věkové skupině 5 – 7 let

Obě budovy se nachází uprostřed velké zahrady, která je nově vybavena velkým herním prvkem kosmické rakety a barevnými dopadovými plochami, které dětem slouží ke sportování i hrám. V zahradě jsou také 3D herními prvky.  Členitost zahrady dovoluje využít prostor k funkčním, estetickým a prožitkovým variantám výchovných činností. MŠ je začleněna do panelové zástavby mimo hlavní silniční tahy v blízkosti Podkrušnohorského Zooparku, který je dětmi a pedagogy hojně využíván k pobytům venku tematicky zaměřeným. V blízkosti MŠ jsou zastávky městské hromadné dopravy pro trolejbusovou i autobusovou dopravu. Před hlavní budovou MŠ je parkoviště, které mohou využívat rodiče dětí, které k nám jezdí ze vzdálenějších míst. Mateřská škola má od roku 2007 novou fasádu a plastová okna. V dalších letech byly renovovány koupelny a toalety na všech třídách a tím i navýšená kapacita školy. U všech pěti tříd jsou nově vybavené malé kuchyňky – takzvané přípravny. Ve všech třídách jsou nové podlahové krytiny, kryty na topení a funkční nábytek vyhovující potřebám dětí. Postupně jsou třídy dovybavovány dalším didaktickým materiálem k rozvoji dětí.
V budově B, kde jsou třídy pro mladší věkovou skupinu, je vybavení s ohledem právě na tuto věkovou skupinu a obě třídy mají bezbarierové vstupy a verandy. Veranda u 1.třídy má již novou dopadovou plochu, takže jí mohou pedagogové využívat i v dopoledním vzdělávacím bloku.

V hlavní budově A je velká prostorná hala, která bývá využívána jak k výstavám výtvarných činností dětí, tak k pěveckým koncertům sboru naší MŠ. Naproti vchodu je vstup do dětské šatny náležící ke 3.třídě BERUŠEK. Ze šatny se jde přes dětskou umývárnu do třídy. Třída je propojena s hernou, ze které jsou dveře do ložnice.
Rovněž se v přízemí po levé straně nachází vchod do spojovací chodby, ze které jsou přístupy do školní kuchyně, která je moderně zařízena s velkým mycím centrem. Jsou zde sklady potravin a sklad materiálu, prádelna vybavená novými pračkami, mandlovna, sklep a místnosti pro provozní zaměstnance a zaměstnance kuchyně. V roce 2012 byla kuchyně vybavena konvektomatem, kde naše paní kuchařky připravují zdravou a chutnou stravu pro děti dle přísných hygienických norem.

V prvním patře je naproti schodům kancelář zástupkyně ředitelky MŠ Chomutov na této součásti a po pravé straně vchod do dětské šatny 4.třídy ČMELÁČKŮ. I tato třída je prostorově řešena jako třída BERUŠEK. Ve třídě je podlaha ze speciálního dřevěného materiálu MARMOLEUM, který je vhodný pro děti s alergickými problémy.
V druhém patře naproti schodům je vchod do kabinetu pedagogů, který je vybaven PC sestavou s internetem, kopírkou, která je využívána k pracovním listům pro děti, výtvarným a didaktickým materiálem. Po pravé straně je vchod do dětské šatny 5.třídy MOTÝLKŮ.
I tato třída je prostorově členěna jako dvě předchozí, jen s tou výjimkou, že ložnice je přebudována na tělocvičnu a pro potřeby relaxace dětí jsou zde stahovatelná lehátka – matrace.
Přes zahradu se jde do budovy B, která byla původně jeslovou budovou, postupně přestavěnou pro potřeby MŠ. Má dvě třídy. Každá třída má svůj vlastní vchod, který vede do dětské šatny. Ze šatny se projde chodbou s výstavou prací dětí a přes malou hernu do velké herny, která je z poloviny využívána jako třída, kde děti stolují. Po pravé straně je vchod do malé třídy, sloužící jako výtvarný a pracovní atelier. Po levé straně je vstup do dětské koupelny a na dětské toalety, odtud se jde do prostor, které slouží jak ke hraní tak jako mobilní ložnice. Z této prostorné herny je únikový východ balkónovými dveřmi na verandu budovy a bezbariérovým přístupem do zahrady školy. Třídou se dá projít do malé kuchyňky, kde je dětem podávána strava přinesena ve speciálních termo nádobách ze školní jídelny z budovy A.
Z hlavní herny se projde chodbou, kde je prostorný kabinet s didaktickým materiálem pro pedagogy. Také „ kulisárna“, kde jsou uschovány kulisy a kostýmy pro dospělé na zajištění akcí pořádaných školou pro děti, ale i kostýmy pro děti na vystoupení školního pěveckého sboru i divadelní představení, které hrají děti převážně z předškolních tříd. Další prostor je vyčleněn pro hračky využívané na hry na pískovišti.
Z kuchyňky je vchod do herny do 1. třídy BROUČKŮ, která je stejně prostorově členěna a vybavena jako 2. třída ŽABIČEK.
S dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové dle školního vzdělávacího programu MŠ Zahrádka, který je zastřešen školním vzdělávacím programem MŠ Chomutov, který je v souladu s RVP PV

Otevřeny jsou všechny třídy.

Ve třídách se snažíme zachovat stejné věkové skupiny.
Naše mateřská škola spolupracuje se základní školou na Březenecké, kde si s tamními pedagogy vyměňujeme zkušenosti, zveme děti z prvních tříd k nám na na různá představení, které hrají a zpívají naše děti a naše děti k nim chodí na ukázkové hodiny. Paní učitelky z prvních tříd dělají informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků. Také spolupracujeme se Základní a Mateřskou školou v ulici 17. listopadu, kam naše dětí docházejí s pedagogy do tělocvičny, kde realizují pohybové aktivity. Další spolupráci máme s  Městskou policií, Hasiči, Základní uměleckou školou, Plaveckou školou, s PPP, Domem dětí a dalšími organizacemi dle smluvních vztahů.

Nahlédněte k nám pomocí krátké videoukázky.

  • 5

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Zahrádka, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat