Charakteristika školy

Mateřská škola Blatenská 4879 využívá neoficiálního názvu „Abeceda“ je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.

Kapacita školy: 120 míst
Provoz školy: celodenní 6:00 – 16:30
Počet tříd:
1. třída heterogenní – 27 dětí
2. třída heterogenní – 27 dětí
3. třída heterogenní – 27 dětí
4. třída heterogenní – 27 dětí
5. třída heterogenní – 12 dětí

Mateřská škola se nachází na okraji města pod lesem. Je postavena na dostupném místě, kam je možno přijet automobilem i hromadnou městskou dopravou (č. 301, 302, 303, 306, 308), před budovou jsou umístěny i stojany pro cyklisty. Přímo v areálu školy nelze parkovat, ale záchytná parkoviště jsou nedaleko.

MŠ má dlouholetou spolupráci s veřejností, ať jsou to základní školy v okolí, Dům důchodců v Merkuru, PPP, hasiči, policie Česká i Městská, které dětem nabízejí programy zaměřené na prevenci v dopravě i v rámci patologických jevů, kynologický svaz a další organizace. Velmi úzce spolupracujeme s Domem dětí a mládeže, který pro děti připravuje sportovní i kulturní akce a se svazem ledního hokeje, kde děti získávají první zkušenosti s bruslením, které je vždy zpravidla velkou akcí – Bruslařskými hrátkami – na nichž děti svým rodičům a také široké veřejnosti předvádějí své získané dovednosti. Děti mají také možnost zúčastnit se plaveckého kurzu v chomutovském Aquaparku pod vedením zkušených trenérů, kde je prioritou získat jistotu ve vodě. V zimním období také některé děti využívají lyžařské kurzy na Klínovci. Zúčastňujeme se akcí pořádaných Magistrátem města Chomutova společně s Mateřskou školou Chomutov – Vánoce, Vítání jara, Písňobraní, Mateřinka, výtvarné a ekologické výstavy v SKKS. Nedaleký Zoopark nám skýtá možnost realizovat plánované záměry týkající se vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy. Třídy mateřské školy jsou heterogenního složení a jedna třída nově od školního roku 2023/2024 nabízí program „Začít spolu“.

 

Budova školy je dvoupodlažní.

V suterénu se nachází nově zřízená třída pro menší skupinu dětí, skladové prostory, sociální zařízení, prádelna, sušárna s mandlem a školní kuchyně, která o prázdninách 2006/07 prošla rekonstrukcí. Je vybavena novým konvektomatem, který zkvalitnil stravu v MŠ.

V prvním podlaží je vchod do budovy pro rodiče a děti. Je zde kancelář vedoucí stravování, která se využívá i jako „ranní recepce“, kde si při ranním příchodu hlásí děti se svými rodiči hlásí, na jak dlouho budou v MŠ – zda odchází po obědě nebo budou celý den. Recepce je i dobrý bezpečnostní prvek, kdy víme, kdo přichází k nám do školky. Jsou zde dvě třídy se šatnami, hernami, ložnicemi a sociálním zařízením. Obě třídy jsou uprostřed propojeny společnou kuchyňkou, kde se vydávají potraviny.

V druhém podlaží najdeme kancelář zástupkyně ředitelky a další dvě třídy se šatnami, hernami, ložnicemi a sociálním zařízením. Nachází se zde výtvarný ateliér s keramickou pecí. Obě třídy opět spojuje kuchyňka.

MŠ prošla větší rekonstrukcí – položená nová dlažba a linolea na chodbách celé budovy, byly zrekonstruovány dětské koupelny a kotelna školy, třídy byly vybaveny novým nábytkem, byla opravena střecha a fasáda budovy. Průběžně se obměňují podlahové krytiny na třídách, lehátka na ložnicích.
Na všech třídách jsou děti vedené k seznamování s ICT technikou a na třídě C byla v roce 2015 instalována Interaktivní tabule, která umožňuje dětem další možnosti získávání dovedností v ICT.
V roce 2011 byly opravené přístupové cesty a chodníky v areálu školní zahrady, v roce 2017 se zrekonstruovalo veřejné osvětlení a v roce 2021 byla zmodernizována kotelna naší školky, čímž došlo k příjemným úsporám plynu.

Budovu mateřské školy obklopuje velmi pěkná, rozlehlá zahrada s vybavením, jež plně podporuje tělesný a psychický rozvoj dětí. Je vybavena dvěma zahradními domky, kde skladujeme hračky a sportovní vybavení pro hry dětí při pobytu venku. Vybudovali jsme víceúčelové hřiště a zahradu vybavili věží se skluzavkou a horolezeckou stěnou, houpadly pro děti, pískovišti, prohazovadlem a lanovou pyramidou.
Na zahradě jsou instalovány tři  dubové truhlíky, ve kterých se děti mají možnost seznamovat se zahradními aktivitami, pěstují květiny a starají se o ně.
S ohledem na nebezpečný stav bylo zrušené betonové brouzdaliště v roce 2013-14 a bylo zrekonstruováno na vrbové bludiště, které děti obohacuje o přírodovědné dovednosti a děti i zde mají možnost se seznamovat se zahradnickými pracemi.
Zahrada prošla v roce 2015/16 dalšími dílčími úpravami. Bylo odstraněno nebezpečné schodiště a pískoviště ve svahu, kde v zimních měsících mají děti více prostoru pro zimní radovánky, bylo opraveno schodiště před vchodem do mateřské školy a byla zrekonstruována přístupová cesta k malé brance. Bylo opraveno betonové víko na lapolu a nový kabát dostala také stříška nad venkovním WC a skladem.

Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Abeceda, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat