Charakteristika školy

Mateřská škola Blatenská 4879 využívá neoficiálního názvu „Abeceda“ je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.

Kapacita školy: 120 míst
Provoz školy: celodenní 6:00 – 16:00
Počet tříd:
1. třída heterogenní – 27 dětí
2. třída heterogenní – 27 dětí
3. třída heterogenní – 27 dětí
4. třída heterogenní – 27 dětí
5. třída heterogenní – 12 dětí

Mateřská škola se nachází na okraji města pod lesem. Je postavena na dostupném místě, kam je možno přijet automobilem i hromadnou městskou dopravou (č. 1, 2, 3, 6, 8), před budovou jsou umístěny i stojany pro cyklisty. Přímo v areálu školy nelze parkovat, ale záchytná parkoviště jsou nedaleko.

MŠ má dlouholetou spolupráci s veřejností, ať jsou to základní školy v okolí, Dům důchodců v Merkuru, PPP, hasiči, policie Česká i Městská, které dětem nabízejí programy zaměřené na prevenci v dopravě i v rámci patologických jevů, kynologický svaz a další organizace. Velmi úzce spolupracujeme s domem dětí a mládeže, který pro děti připravuje sportovní i kulturní akce a se svazem ledního hokeje, kde děti získávají první zkušenosti s bruslením, které je vždy zakončeno velkou akcí – Bruslařskými hrátkami – na nichž děti svým rodičům a také široké veřejnosti předvádějí své dovednosti. Děti mají také možnost zúčastnit se plaveckého kurzu v chomutovském Aquaparku pod vedením zkušených trenérů, kde je prioritou získat jistotu ve vodě. Také tato aktivita má již své tradiční ukončení – Vodními hrátkami. V zimním období také některé děti využívají lyžařské kurzy na Klínovci. Zúčastňujeme se akcí pořádaných Magistrátem města Chomutova společně s Mateřskou školou Chomutov – Vánoce, Vítání jara, Otvírání studánek, Mateřinka, výtvarné a ekologické výstavy v SKKS. Nedaleký Zoopark nám skýtá možnost realizovat plánované záměry týkající se vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy.

Děti jsou zapojené do projektů „Čím budu, až vyrostu“, „Malá technická univerzita“, „Nechci kazy“, „Celé Česko čte dětem“, „Zdravá pětka“,

Budova školy je dvoupodlažní.

V suterénu se nachází nově zřízená třída pro menší skupinu dětí, skladové prostory, sociální zařízení, prádelna, sušárna s mandlem a školní kuchyně, která o prázdninách 2006/07 prošla rekonstrukcí. Je vybavena novým konvektomatem, který zkvalitnil stravu v MŠ.

prvním podlaží je vchod do budovy pro rodiče a děti. Je zde kancelář vedoucí stravování a dvě třídy se šatnami, hernami, ložnicemi a sociálním zařízením. Obě třídy jsou uprostřed propojeny společnou kuchyňkou, kde se vydávají potraviny.

V druhém podlaží najdeme kancelář zástupkyně ředitelky a další dvě třídy se šatnami, hernami a sociálním zařízením. Nachází se zde pouze jedna ložnice, druhá je přebudována na výtvarný ateliér s keramickou pecí. Obě třídy opět spojuje kuchyňka.

MŠ prošla větší rekonstrukcí – položená nová dlažba a linolea na chodbách celé budovy, byly zrekonstruovány dětské koupelny a kotelna školy, třídy byly vybaveny novým nábytkem, byla opravena střecha a fasáda budovy. Průběžně se obměňují podlahové krytiny na třídách, lehátka na ložnicích.
Na všech třídách jsou děti vedené k seznamování s ICT technikou a na třídě C byla v roce 2015 instalována Interaktivní tabule, která umožňuje dětem další možnosti získávání dovedností v ICT.
Během prázdninových měsíců roku 2011 jsme dokončili opravu přístupových cest a chodníků v areálu školní zahrady.

Budovu mateřské školy obklopuje velmi pěkná, rozlehlá zahrada s vybavením, jež plně podporuje tělesný a psychický rozvoj dětí. Je vybavena dvěma zahradními domky, kde skladujeme hračky a sportovní vybavení pro hry dětí při pobytu venku. Vybudovali jsme víceúčelové hřiště a zahradu vybavili věží se skluzavkou a horolezeckou stěnou, houpadly pro děti, pískovišti, prohazovadly a kreslící tabulí.
Každá třída má na zahradě svůj záhonek (větší dubový truhlík), ve kterém pěstují děti květiny a starají se o ně.
Rekonstrukcí brouzdaliště v roce 2013-14 bylo vybudováno vrbové bludiště, které děti obohacuje o přírodovědné dovednosti a děti mají možnost se seznamovat se zahradnickými pracemi.
Zahrada prošla v roce 2015/16 dalšími dílčími úpravami. Bylo odstraněno nebezpečné schodiště a pískoviště ve svahu, kde v zimních měsících mají děti více prostoru pro zimní radovánky, bylo opraveno schodiště před vchodem do mateřské školy a byla zrekonstruována přístupová cesta k malé brance. Také byly obnoveny lemy na stávajících dubových truhlících, které slouží jako záhonky pro práce dětí a truhláři nám vyrobili nové sedáky na pružinová houpadla. Bylo opraveno betonové víko na lapolu a nový kabát dostala také stříška nad venkovním WC a skladem.

Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce.

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Abeceda, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat