Charakteristika školy

Mateřská škola „Kvítek“ byla uvedena do provozu 9.3.1979. Je součástí příspěvkové organizace Mateřské školy Chomutov, jejíž zřizovatelem je Magistrát města Chomutova.

PROVOZ MŠ „KVÍTEK“ je od 6.00 – 16.30 hod

Najdete ji na sídlišti Písečná v komplexu 3 budov MŠ, MÚSS, DS. Do naší MŠ se můžete dopravit MHD, trolejbusem .
V těsné blízkosti budovy se nachází dvě parkoviště jako součást sídlištní zástavby. Přímý vjezd k budově je povolen jen zásobovacím vozidlům.

V současné době jsou otevřeny 3 třídy o kapacitě 75 míst. Od 1. 9. 2023 škola zaměřena na Vzdělávací program ZAČÍT SPOLU. Třídy jsou věkově smíšené (heterogenní). Škola byla pojmenovaná podle loga „Kvítek“. Tento název symbolizují 3 květiny, které mají jednotlivé třídy ve svém znaku. Chod naší školy je od 6.00 – 16.30 hod, který každý rok vyhodnocujeme, vycházíme vstříc rodičům s ohledem na potřebu dětí trávit dostatek času v rodinném prostředí.

Název tříd:
třída : ,,U POMNĚNKY“
třída : ,,U PAMPELIŠKY“
třída : ,,U ZVONEČKU

V prvním nadzemním podlaží se nachází třída (U POMNĚNKY), jejíž součástí je herna vybavena centry, stálá ložnice, sociální zařízení, šatna. Dále se v přízemních prostorách nachází školní kuchyně s příslušnými skladovými prostorami, škrabárna, sociální zařízení a šatna pro kuchařky, šatna pro domovnice, prádelna, sušárna s mandlem, skladové prostory, úklidové komory.
V druhém nadzemním podlaží je zřízena třída (U PAMPELIŠKY) a třída (U ZVONEČKU). Druhá třída je vybavena hernou s centry, stálou ložnicí, šatnou, sociálním zařízením. Třetí třída hernou s centry, ložnicí, šatnou a sociálním zařízením.

Kancelář zástupkyně ředitele školy se nachází též v prvním patře přímo naproti hlavnímu schodišti.

Součástí školy je školní zahrada, která je vybavena pomůckami podporující všestranný rozvoj dítěte.

Motto: „Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček“

Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28 –31 dílků, takže vystačí na celý rok.
Potom se každý den upraví tak, že se vezme porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidají se dvě vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.
Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým přátelským slovem.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Kvítek, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat