Charakteristika školy

Mateřská škola Alešova 2451 využívá neoficiálního názvu „U Sluníčka“ je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.
MŠ je čtyřtřídní s péčí o děti zdravé, a děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ /souběžnými vadami, závažnými vadami řeči/.

Kapacita školy: 62 míst
Provoz školy: celodenní 6:00 – 16:30 hodin
Počet tříd:
1. třída kombinace vad – 6 dětí
2. třída homogenní – 19 dětí
3. třída heterogenní – 25 dětí
4. třída logopedická – 12 dětí

Budova mateřské školy je starší rodinná vila vystavená v roce 1914. Zpočátku byla budova využívána jako jesle. Od roku 1981 do 31. 12. 2003 jsme rodičům nabízeli internátní provoz, od 1. 1. 2004 prodloužený provoz do 20.00 hodin a od 1.1. 2005 jsme přešli na běžný celodenní provoz do 16: 00 hodin, aktuálně již do 16:30 hod. Tento provoz plně vyhovuje zdravým i handicapovaným dětem, které k nám dojíždějí i z okolních obcí.

V blízkosti mateřské školy je zastávka MHD Kadaňská a tím má škola velmi dobré spojení s centrem města. Před mateřskou školou je plně vyhovující parkoviště. Školka je umístěná ve velké a funkční zahradě sousedící se Základní školou Chomutov, Kadaňská 2334. Na zahradě školy jsou umístěná dvě pískoviště, altánek, hrové 3D prvky ze Smart Soft programu a houpadla. V okolí školy v zástavbě rodinných domků můžeme využívat dětské hřiště. Nedaleké sady a volná přírodní prostranství nabízejí spousty zajímavých poznávacích vycházek, u Filipových rybníků máme možnost sledovat život ve vodě i okolo ní.

Budova MŠ prošla novou fasádou, výměnou plastových oken, osvětlení v celé budově. Vchod do budovy je z čelní strany ulice /v říjnu 2014 byla pořízena nová vstupní brána do objektu MŠ/. Vstupní, malý vestibul, v němž jsme, v prosinci 2014, zřídili recepci, využíváme pro prezentaci výrobků dětí a pro informování rodičů o činnosti školy. Za vestibulem se nachází vchod do suterénu a prvního podlaží školy. V suterénu je šatna pro děti ze všech tříd a malá tělocvična, která byla v letech 2013 – 2016 celkově rekonstruována /podlaha, podlahová krytina, odstranění obložení zdí, malba, osvětlení. Šatnu zde mají provozní i pedagogičtí zaměstnanci, která byla celkově rekonstruována v červenci 2014. V suterénu se také nachází kotelna, prádelna a sklady. V prvním podlaží budovy je 1. a 2. třída, kde byla vyměněna podlahová krytina v červnu 2013 /koberec, v srpnu 2018 linoleum. Je zde situována nově rekonstruovaná kuchyně, v červenci 2013, s příslušnými skladovacími prostorami, kde pracují dvě kuchařky, které zajišťují školní stravování. V kuchyni je umístěn výtah k transportu potravin do druhého podlaží. Ve druhém podlaží můžeme nahlédnout do 3. třídy /kde byla rekonstruována podlahová krytina v červenci 2016 v herně/ 2017 ve třídě a 4. třídy /kde byla vyměněna podlahová krytina v prosinci 2014/ a kancelář zástupkyně ředitelky školy. K celkové rekonstrukci kanceláře došlo v říjnu 2017. Dále vede schodiště do třetího podlaží, kde se nachází společná ložnice pro děti z běžných tříd /kde byla rekonstruována podlahová krytina v prosinci 2012/, muzikoterapie (klidová, relaxační místnost) a ta prošla celkovou rekonstrukcí v červnu 2019, perličková koupel pro masáže dětí se zdravotním postižením a půdní prostory. V těchto prostorách se nachází zázemí zaměstnanců a didaktický kabinet, který prošel rekonstrukcí na podzim 2016. Ve školním roce 2017/2018 došlo k výměně všech požárních dveří, k pořízení nové střešní krytiny, v červnu 2018 k rekonstrukce hrových prvků na školní zahradě firmou 3D PROGRAM, 3D prvky Smart soft.  4. třída, třída dle §16 odst. 9 ŠZ – se závažnými vadami řeči, byla pořízena postupně rekonstruována do roku 2023 /uzamykatelná skříň na třídní dokumentaci, Vv skříň, nová podlahová krytina a regály s úložným prostorem/.
Mateřská škola velmi úzce spolupracuje se základní školou, se kterou sousedí. Máme možnost využívat tělocvičnu školy pro tělovýchovné a sportovní aktivity, navštěvujeme první ročníky ZŠ, vyměňujeme si zkušenosti s učitelkami prvních tříd a pořádáme společné akce. Spolupracujeme také s Policií ČR, Městskou policií, Hasiči, Základní uměleckou školou a Plaveckou školou a dalšími organizacemi dle smluvních vztahů.
Upravujeme postupně další prostory MŠ dle potřeb k dalšímu účelnému využití.

Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola U Sluníčka, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat