Charakteristika školy

Mateřská škola Chomutov, součást Prokopova 3389 (dále jen MŠ) využívá neoficiálního názvu „Duhový svět“, je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.

MŠ je pětitřídní s péčí o děti zdravé a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které navštěvují běžnou třídu nebo třídu zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona. V těchto dvou třídách (2. třídě MRÁČKOVÉ a 4. třídě SLUNÍČKOVÉ) od 1. 9. 2023 probíhá výchovně vzdělávací práce v programu Začít spolu.

Další proměnou projde běžná 3. třída LÍSTEČKOVÁ. V průběhu školního roku 2023/2024 prostory rozdělíme do jedenácti center, v nichž je dítě přirozeně evokováno samostatně myslet a chyba je zde vnímána jako přirozená součást procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Od školního roku 2024/2025 budeme realizovat výchovně vzdělávací proces Začít spolu ve všech třídách naší součásti školy „Duhový svět“.

Provoz školy: celodenní od 6:00 do 16:30 hodin.

Kapacita školy: 75 míst.
1. třída POMERANČOVÁ – běžná_20 dětí
2. třída MRÁČKOVÁ – dle § 16 odst. 9_10 dětí
3. třída LÍSTEČKOVÁ – běžná_20 dětí
4. třída SLUNÍČKOVÁ – dle § 16 odst. 9_12 dětí
5. třída JABLÍČKOVÁ – běžná_13 dětí

Mateřská škola (MŠ) Duhový svět se nachází ve vilové čtvrti v Prokopově ulici, č. p. 3389/2. Dostupnost školy je pouze jednosměrným provozem z města od křižovatky kolem hasičského sboru Beethovenovou ulicí, potom první odbočkou vpravo Čechovou ulicí a dále druhou odbočkou vlevo do ulice Prokopova. Parkovat lze přímo před MŠ. Městskou hromadnou dopravou se lze dopravit autobusem nebo trolejbusem do stanice MHD U hřbitova, odkud lze jít směrem dolů první odbočkou vlevo do ulice Čechova, kde se pokračuje až ke druhé odbočce vlevo na ulici Prokopova. Vila MŠ se nachází na pravé straně této jednosměrné ulice.

V okolí předškolního zařízení je dětské hřiště, Nemocnice s poliklinikou, les v areálu bývalého parku oddechu, který využíváme k vycházkám do přírody. Mezi sportovní aktivity našich dětí patří například výuka plavání v novém relaxačním areálu pod vedením kvalifikovaných plaveckých instruktorek, lyžařský výcvik realizovaný ve skiareálu Klínovec ve spolupráci s lyžařskou školou nebo bruslení na zimním stadionu ve spolupráci s KLH Chomutov. Naopak společenská pravidla si děti nejlépe procvičí při návštěvě „výchovných koncertů“ v Základní umělecké škole a představeních v Městském divadle a v SKKS Chomutov. Většina těchto zařízení se nachází v nejbližším okolí předškolního zařízení MŠ neoficiálním názvem Duhový svět.

Budova je vilového typu. Provoz MŠ byl zahájen 13.10.1969. Součástí právního subjektu Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace je od 1. 1. 2003.

Prostředí školy je průběžně obnovováno a modernizováno. V uplynulém období prošel rozsáhlou rekonstrukcí suterén školy. Nová je rovněž kuchyň i podkroví, kde vznikla nová třída pro 13 dětí a společná ložnice. Kapacita školy tím byla navýšena v září 2008 z 62 na 75 míst. Strará okna byla vyměněna za nová, plastová, provedena byla obnova kotelny, opravena střecha. Chodby, třídy a herny byly vybaveny novými podlahovými krytinami a průběžně jsou doplňovány novým nábytkem. Budovu obklopuje školní zahrada, která je nejčastěji využívána k pobytu dětí venku. Děti mají možnost využít nové herní prvky a pískoviště. Na pozemku školní zahrady je rovněž dostatek zeleně. V letních měsících zajišťujeme dětem dostatečný stín při hře pomocí slunečníků.

Budova má tři podlaží. V suterénu jsou šatny, sborovna, úklidová komora, skladové prostory, kotelna a prádelna. Škola provozuje 5 tříd, z toho 2 pro děti s vadami řeči zařazené v logopedických třídách. Docházku 1., 2. a 5. třídy zapisují v suterénu školy domovnice. Ostatní třídy provádí evidenci přítomnosti na třídě. V prvním podlaží je 1.a 2. třída, které mají každá zvlášť svou hernu a dohromady sociální zařízení odděleně pro dívky i chlapce. Najdeme zde rovněž kuchyň a některé její skladové prostory. Ve druhém podlaží se nachází prostory 3.a 4. třídy s jejich jednotlivými hernami a kancelář. Sociální zařízení jsou i zde oddělené. O třetí podlaží se dělí 5. třída a ložnice. Prostory pro odpočinek v podkroví jsou určeny pro děti celé školy. Děti ze 4. a 3. třídy odpočívají zpravidla na podložkách ve svých hernách.

Úzce spolupracujeme se Základní školou Chomutov ve Školní ulici, Speciálně pedagogickým centrem Chomutov, Psím útulkem Chomutov, Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, Junior Chomutov, ale i s dalšími organizacemi.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít