Charakteristika školy

Provoz MŠ Klíček je od 6.00 do 16.30 hodin.

Mateřská škola Jiráskova 4334,4335 byla otevřena 27.5.1972.
Dne 1.1. 2003 vznikla Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, jejíž jsme součástí.
Mateřská škola (dále jen MŠ) Jiráskova 4334, 4335 je začleněna do panelové zástavby a rodinných domů se zahradami. Nachází se v blízkosti centra Chomutova .
Od 1. 1. 2014 byl změněn název školy – Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace se sídlem (adresou) Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov. Z tohoto důvodu je změněna i adresa součásti školy Šafaříkova na Jiráskova 4335, Chomutov.

Mateřská škola má dvě budovy pavilónového typu – budovu A a budovu B, která byla původně jeslovým zařízením. MŠ slouží dětem zdravým. Celková kapacita školy je 150 míst. Kapacita pavilonu A je 100 míst, kapacita pavilonu B 50 míst.
Budova A i budova B mají každá svůj vlastní vchod. Provoz MŠ je 6:00 – 16:30 hodin. Provoz v budově B je od 6:30 do 15:30 hodin. V 15:30 se děti z pavilonu B převádějí na pavilon A, kde je provoz zajištěn do 16:30 hodin.

MŠ je 7 třídní. Název naší MŠ je Klíček – pomocí něj otevíráme dětem pomyslná vrátka za cestou poznání v předškolním věku. Názvy tříd vycházejí z názvu našeho školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) „Se zvířátky do světa“.
MŠ má velkou zahradu s altánem a třemi pískovišti. Ve školním roce 2008/9 byla celá zahrada vybavena novými herními prvky. Členitost i velikost zahrady dovoluje využít prostor k funkčním, estetickým, pohybovým i prožitkovým aktivitám.
Dostupnost MŠ je dobrá, v blízkosti jsou zastávky MHD. Automobilem se rodiče k MŠ přes zákazovou značku nedostanou, vjezd je povolen pouze dopravní obsluze a zaměstnancům MŠ. V Jiráskově ulici je možné zaparkovat a dojít do MŠ cca 50 m pěšky. Poloha mateřské školy je výhodná vzhledem k blízkosti centra města ( městské divadlo, knihovna, Podkrušnohorský zoopark, ZŠ Hornická, ZŠ Heyrovského, středisko volného času – Domeček).
Charakteristické pro naši mateřskou školu je, že učitelky si zpravidla vedou děti od 3 let až do posledního ročníku MŠ.
Třídy a herny na pavilonu A jsou dostatečně prostorné (kapacita tříd na pavilonu A je 25 dětí). Dvě třídy na pavilonu A pracují podle programu „Začít spolu“. Pavilon B je prostorově menší, třídy jsou rodinného typu, dvě po 15 dětech (druhé podlaží) a jedna s počtem 20 dětí (první podlaží). V tomto pavilonu se také nachází tělocvična ve stylu dopravního hřiště.
V prostorách pavilonu B se také nachází ředitelství Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace, které má svůj vlastní vchod, sídlí zde ředitelka mateřské školy, ekonomické i personální oddělení.
Během celého školního roku se naše MŠ zapojuje do projektu „Čím budu, až vyrostu“. Děti se seznamují s prací dospělých formou prožitku a situačního učení. Poznávají ve spolupráci s rodiči, středními školami a dalšími organizacemi nejrůznější povolání. Zapojili jsme se též do projektu „Celé Česko čte dětem“. Každý den čtou paní učitelky nebo také babičky dětí příběhy z knížek. Cílem pravidelného předčítání dětem je rozvoj jejich emocionálního zdraví, rozvoj paměti, představivosti i myšlení.

Součást školy charakterizuje dílčí logo korespondující s neoficiálním názvem součásti školy, které je částí loga Mateřské školy Chomutov.

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Klíček, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat