Foto a videogalerie

Návštěva ZŠ

3. 3. 2024

Připravujeme se vstup do ZŠ. Dne 27.2. navštívily děti 7.třídy ZŠ Beethovenova, kde si společně zahrály pohybové hry a plnily úkoly ve skupině i individuálně. Návštěva byla motivována pohádkami.

 • 11
Více informací

V knihovně

3. 3. 2024

Děti ze třídy „U VČELIČEK“ navštívily knihovnu. Březen je měsíc knihy, a tak není lepší čas, kdy dětem přiblížit, jak se zachází s knihou, co všechno lze v knihách najít, kde si je můžeme půjčit.

 • 5
Více informací

Exkurze u švadleny

3. 3. 2024

Dne 23.2. děti 7. třídy navštívily krejčovskou dílnu Lenky Hajné, která je seznámila s prostředím, stroji, pomůckami, které potřebuje pro svoji práci. Velice pěkně jim vše vysvětlila, ukázala, jak se na šicím stroji pracuje a na památku věnovala nažehlená srdíčka.  

 • 8
Více informací

Březen „U MOTÝLKŮ“

25. 2. 2024

Téma: Knihánek Vstávej, semínko! Co se děje v trávě Mláďata zvířat Cíle: Vedení dětí ke kladnému vztahu ke knihám Vytváření základů aktivních postojům světu, k jarní přírodě, k jarním květinám Rozvoj úcty k životu ve všech formách – brouci Osvojování si poznatků o přírodě na jaře – mláďata zvířat Báseň: Polámal se mraveneček Polámal se mraveneček, ví to […]

Více informací

Březen „U MRAVENEČKŮ“

25. 2. 2024

Téma:  Zvířecí rodina Přichází jaro Není ze železa, přeci je to klíč… Hody, hody doprovody   Činnosti: Popisování mláďat zvířátek v knihách, přiřazování dospělých zvířat k mláďatům Procházka do městského parku, pozorování změn v probouzející se jarní přírodě Vybarvování jarních květin na tabletu Dramatizace Velikonočních zvyků, barvení vajíček Báseň: Do zahrádky přišlo jaro, (chůze na místě) copak […]

Více informací

Březen „U BERUŠEK“

25. 2. 2024

Téma: Knížka je můj kamarád Hurá na zahrádku U zvířátek na farmě Malý brouček v trávě Cíle: vedení dětí ke kladnému vztahu ke knihám, jako zdroji vědění i zábavy, ke správnému zacházení s nimi vytváření základních postojů k světu, k jarní přírodě, k jarním květinám osvojování si poznatků o přírodě na jaře – mláďatech zvířat rozvoj úcty k životu ve […]

Více informací

Březen „U SVĚTLUŠEK“

25. 2. 2024

Téma: S knížkou můžeš do pohádky, kolem světa, zase zpátky Na jaře, když slunce svítí, objeví se první kvítí Jaro ťuká na vrátka, máme malá koťátka Brouček leze na kytičku, vyhřívá se na sluníčku Činnosti: Vedení dětí ke kladnému vztahu ke knihám, jako zdroj vědění i zábavy, ke správnému zacházení s nimi Vytváření základů aktivních postojů ke […]

Více informací

Exkurze do divadla

23. 2. 2024

Děti ze třídy „U VČELIČEK“ byly pozvána na exkurzi do divadla. Prohlédly si divadlo nejen jako diváci, ale i jako herci.

 • 5
Více informací

Návštěva ZŠ – cvičení v tělocvičně

23. 2. 2024

Dne 22.2. děti 7.třídy navštívily ZŠ Na Příkopech, kde společně s žáky 9. třídy využily tělocvičné náčiní i nářadí v tělocvičně, překonávaly různé překážky a získaly základní dovednosti sportovních her.

 • 13
Více informací

Děti ze třídy „U MOTÝLKŮ“ v ZŠ

23. 2. 2024

Děti 7.třídy navštívily ZŠ Na Příkopech v Chomutově, kde se společně s dětmi 8. třídy zúčastnily programu na počítačovou gramotnost formou kódování robotické myši a pracovaly samostatně na zadaných úkolech.

 • 12
Více informací

Významní sponzoři

 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
 • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Radost, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat