Poděkování

29. 6. 2022

Dobrý den.

Můj syn má před sebou poslední dny školky na Palackého Radost a já bych chtěla touto cestou poděkovat paní ředitelce, všem učitelům, vedení a úžasným a hodným kuchařkám. Obzvláště bych chtěla poděkovat paní učitelce Renatce, panu učitelovi Lukášovi a Moničce. Všichni rozvíjeli schopnosti mého syna a podařilo se jim dostat z něj to nejlepší. Jejich organizace, podpora dětí a i jejich rodičů byla celé 3 roky bez jediné chybičky.

Karolína Vyšňovská – maminka Erika Jiřího Vyšňovského.

Významní sponzoři

  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
  • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Ceny stravného od 1. 1. 2023

Oznámení pro zákonné zástupce dětí

Oznamujeme zákonným zástupcům, že od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení ceny stravného na:

Děti 3 - 6 let stanovená částka
Přesnídávka 10,00 Kč
Oběd 21,00 Kč
Svačina 9,00 Kč
Celkem 40,00 Kč

 

Děti 7 - 10 let stanovená částka
Přesnídávka 11,00 Kč
Oběd 23,00 Kč
Svačina 9,00 Kč
Celkem 43,00 Kč

Ke zvýšení ceny dochází z důvodu současného celoplošného zvyšování cen potravin.

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby první platbu s touto částkou

uhradili  do  25. 12. 2022  jako zálohu na měsíc leden 2023.

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat