Poděkování

20. 6. 2022

Vážená paní ředitelko,

můj syn Tomáš Mihal právě odchází do první třídy základní školy z předškolního oddělení Ježečci v MŠ Klíček, můj starší syn předtím též chodil do této mateřské školky, a tak mi dovolte, aby celému kolektivu zaměstnanců jejich jménem poděkovala – kluci byli ve školce spokojení, špenátovou polévku se mi nikdy doma nepodařilo uvařit tak dobře jako Vašim paním kuchařkám, ocenili jsme i akce, které pro děti organizujete třeba na zahradě školy.

Zejména bych ale chtěla ocenit a vyzdvihnout práci paní učitelky Blanky T. Kropáčové. S nesmírnou trpělivostí, pochopením pro děti i jejich rodiče připravuje děti na školu a na život. Dokáže děti k výchovně-vzdělávacím činnostem motivovat tak, že je do nich nemusí násilím nutit, a přitom se zapojí snad všechny děti, zařazuje činnosti ze všech oblastí předškolního vzdělávání. V jejím repertoáru sleduji velkou škálu metod – předmatematickou i předčtenářskou přípravu, různé pokusy a pozorování přírody, prvky dramatické výchovy, hudebně-pohybovou výchovu, tělesnou výchovu se zaměřením na správný tělesný vývoj dítěte, rozvoj řečových dovedností a v neposlední řadě výtvarnou výchovu – to vždy úplně žasnu, co pod jejím vedením dokázal Tomášek vytvořit. Také děti vodí po různých exkurzích, ať se již jedná o pohybové a jiné aktivity v Domečku, praktické ukázky zaměstnání atd. V její třídě panuje příjemná atmosféra, vede děti k dodržování pravidel vzájemného soužití, a to vše pevnou, ale laskavou rukou. Starší syn navštěvoval její oddělení, avšak později došlo ke změně paní učitelky, tedy mám srovnání a skutečně považuji práci paní učitelky za výjimečnou.

               Děkuji paní učitelce Kropáčové a celému kolektivu zaměstnanců MŠ Klíček.

S pozdravem

Tereza Mihalová

spokojený rodič

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bylo Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání ke stažení

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat