Podněty a poděkování

Poděkování

29. 6. 2022

Dobrý den. Můj syn má před sebou poslední dny školky na Palackého Radost a já bych chtěla touto cestou poděkovat paní ředitelce, všem učitelům, vedení a úžasným a hodným kuchařkám. Obzvláště bych chtěla poděkovat paní učitelce Renatce, panu učitelovi Lukášovi a Moničce. Všichni rozvíjeli schopnosti mého syna a podařilo se jim dostat z něj to […]

Více informací

Poděkování

20. 6. 2022

Vážená paní ředitelko, můj syn Tomáš Mihal právě odchází do první třídy základní školy z předškolního oddělení Ježečci v MŠ Klíček, můj starší syn předtím též chodil do této mateřské školky, a tak mi dovolte, aby celému kolektivu zaměstnanců jejich jménem poděkovala – kluci byli ve školce spokojení, špenátovou polévku se mi nikdy doma nepodařilo uvařit tak […]

Více informací

Poděkování kolektivu MŠ Alešova

2. 5. 2022

Dobré ráno, den..podle toho, kdy budete mail číst😀 Chtěla bych tímto moc poděkovat paní zástupkyni Vlčkové a všem učitelkám ze školky za naprosto úžasnou akci🙏👍Po dvou letech bylo moc fajn, se sejít 🤗 Krásná výzdoba jak uvnitř školky, tak na zahradě.  Až je mi líto, jak to všechno uteklo a v červnu opustíme školku nadobro.  […]

Více informací

Poděkování – 27. MŠ Písnička

24. 5. 2021

Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc moc poděkovat paní učitelce Terezce R. z třídy rolnička co má naší Viktorku nejen , že je s ní výborná komunikace, ale hlavně za její úžasnou trpělivost a hlavně ten úžasný přístup k malým dětem… Velké děkuji patří i chůvám, která má ve své třídě. Dále ještě paní […]

Více informací

Poděkování za zajištění distančního vzdělávání

11. 3. 2021

Dobrý den paní ředitelko, děkujeme za zajištění distančního vzdělávání. Tímto pozdravujeme paní učitelku Janičku a paní učitelku Lucinku ze třídy Žabičky. Snad jim video v příloze udělá alespoň malinkou radost. S pozdravem Mikulášek Brabec a rodiče

 • 1
Více informací

Poděkování – 18. MŠ od „Veverek“.

19. 2. 2021

Dobrý den, chtěla bych Vám touto formou moc poděkovat. Jako rodič, jako pedagog vidím Vaší úžasnou práci s dětmi. Dianka se na Vás strašně moc těší každé ráno. A velmi si vážím Vašeho přístupu. Dinka je hodně kontaktní a to je věc, která jí moc pomohla zejména s ranním pláčem. Děkuji!! Výrobky a práce s […]

Více informací

Poděkování – 1. MŠ U SLUNÍČKA

22. 12. 2020

Dobrý den, rada bych touto cestou poděkovala učitelkám z MS Sluníčko a to konkrétně učitelkám mé dcery, paní Vlčkove a paní Daše, která má složité příjmení, za krásnou práci s dětmi, za přístup v době Covidové, kdy můžeme být všichni vděční za to, že školka zůstala bez jediného případů otevřená a umožnila tím tak fungovat […]

Více informací

Poděkování za bezdotykové teploměry

20. 10. 2020

Velmi děkujeme firmě GoldestMont s.r.o. za darování nových bezdotykových teploměrů, jimiž nyní můžeme vybavit každou naší součást Mateřské školy Chomutov.

Více informací

Významní sponzoři

 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
 • Ústecká komunitní stanice
Zavřít

Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2023/2024 do mateřských škol

 

ŽÁDOST O PŘJETÍ DÍTĚTE - KE STAŽENÍ

 

Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/vyhlasky-mesta

Zápisy do MŠ Chomutov budou probíhat následovně:

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v době zápisu ke stažení na webových stránkách školy – www.mscv.cz

Termín zápisu:

Od úterý 9. 5. 2023 do pátku 12. 5. 2023  osobní účast  NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Nebo bez osobní účasti takto:

 • do datové schránky školy: 3tbvxbf
 • poštou na adresu Mateřská škola Chomutov, Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov

Rozhoduje datum doručení žádosti o přijetí.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2023:

 1. děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 8. 2023  třetího roku věku od nejstarších
 1. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti.

Výsledky zápisu

Během zápisu budete telefonicky (v případě osobní návštěvy ústně) kontaktováni a informováni o přiděleném  REGISTRAČNÍM ČÍSLE.

Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 1. 6. 2023 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bude Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

 Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa

Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 31. 8. 2023.

Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova v týdnu od 12. 6. 2023 - 16. 6. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

  Individuální vzdělávání

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 702 224 111.

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2023.

 • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2023 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2023 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.

Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.

 

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat