Podněty a poděkování

Poděkování MŠ DUHOVÝ SVĚT

28. 3. 2023

Dobrý den všem do mateřské školky 😀 Moc děkujeme celému kolektivu MŠ – Prokopova ul. v Chomutově za vaší záslužnou práci, velké poděkování patří paním učitelkám, které se podílely na vystoupení dětí v divadle  – MATEŘINKY 2023. Vystoupení bylo moc hezké 🙂 Jsme rádi, že školka funguje a neztrácí na profesionální úrovni již několik let. Vaší MŠ […]

Více informací

Poděkování MŠ KLÍČEK

2. 3. 2023

Dobrý den paní Prokešová, děkujeme za ochotu, jste zlatá ! Ještě využiji naší komunikace a s velkou radostí bych se s Vámi chtěla podělit o spokojenost s paní učitelkou Kačkou a Kristýnkou. Už jsem se informovala, zda povedou slůňátka i dále. Lepší paní učitelky jsem si nemohla přát. Zažíváme krásný školkový čas. U naší Natálky vidím obrovský posun, […]

Více informací

Poděkování MŠ PÍSNIČKA

20. 2. 2023

Dobrý den, tímto bych ráda pochválila paní učitelku Simonu Havlíčkovou za její úžasný přístup a jednání k mé dceři Dominice Šulcové ze třídy Notička. Paní učitelka je hodná, empatická, chápavá, vstřícná a trpělivá.S dcerou komunikuje úžasným způsobem, a to tak že poklesne a mluví s dcerou “ z očí do očí“. Toto moc oceňuji a […]

Více informací

Poděkování MŠ KVÍTEK

30. 1. 2023

Dobrý večer paní ředitelko, jsme rodiče Dominiky Hilbertové, která navštěvuje mateřskou školu Kvítek na Písečné. Z důvodu stěhování od 1.3.2023 jsme nuceni dceru přihlásit do jiné školky v novém místě bydliště. Děláme to opravdu neradi. Vaše školka Kvítek se nám líbila po všech stránkách. Paní zástupkyně je milá a velmi ochotná, samotné paní učitelky a […]

Více informací

Poděkování MŠ KLÍČEK

27. 1. 2023

Dobrý den, paní ředitelko, chtěla bych Vám aspoň touto cestou poděkovat a pochválit Váš kolektiv v MŠ Klíček vedený paní Bc. Renatkou Prokešovou. Ochotnou a vstřícnou osobou, která je vždy velice milá. Již v roce 2010 navštěvovala má první dcera Lenka Jetenská třídu Veverek (u paní učitelky Janičky) a v současné době mladší dcera Nela […]

Více informací

Poděkování MŠ Palackého

23. 1. 2023

Dobrý den. Má dcera dochází do školky Palackého v Chomutově. Původně jsem myslela, že si tento e-mail nechám na chvíli, až bude dcera ze školky odcházet a půjde na základní školu. Nemohu ovšem jinak a musím napsat už teď a vyjádřit své pocity a neskutečný vděk. Konkrétně k paní učitelce Vanesce. Paní UČITELKA je prostě […]

Více informací

Poděkování MŠ ABECEDA

24. 10. 2022

Vážené ředitelství školek Chomutov, dovolte, abych vám poděkoval za vynikající a obětavou péči o mou dceru Nelu Linkovou, která navštěvovala mateřskou školu ABECEDA na Blatenské ulici. Velké dík patří paní učitelce Nadě Randáčkové, Marii Voglové paní asistentce Kateřině Mácové a také paní Haně Matuškové, Renatě Boháčkové. Nelinka se do školky pokaždé moc těšila a to […]

Více informací

Poděkování MŠ Školní pěšina

26. 9. 2022

Dobrý den paní Chloupková, asi si v té záplavě dětí, které vaší školkou za poslední roky prošly, na našeho Kubu nevzpomenete. Ale přesto bych Vám chtěla poděkovat, že jste ho před pár lety přihlásila na logickou olympiádu, sice se mu tenkrát moc nezadařilo, ale od té doby se olympiády účastní každý rok. V posledním ročníku […]

Více informací

Poděkování kolektivu MŠ Duhový svět

9. 9. 2022

Vážená paní zástupkyně, naše dcera Bára nastupuje do první třídy a tím pro nás nastal také smutný čas loučení s MŠ…. Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejen paní učitelce Terezce a paní učitelce Domče, které měly dceru na starost, ale i celému týmu MŠ. Jste skvělá parta! Ve školce vždy panovala pohodová rodinná atmosféra, dcera do […]

Více informací

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2024/2025 do mateřských škol

Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://mscv.cz/zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani/skolske-obvody-spadovych-materskych-skol-pro-skolni-rok-2024-2025/

Zápisy do MŠ Chomutov budou probíhat následovně:

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde – ŽÁDOST KE STAŽENÍ

Termín zápisu:
Od pondělí 6. 5. 2024 do pátku 10. 5. 2024  osobní účast  NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin.

 Nebo bez osobní účasti takto:

 Žádosti o přijetí přijímáme nejpozději do 10. 5. 2024.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2024:

 1. děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 12. 2024

třetího roku věku od nejstarších

 1. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti, při přijímání předloží k nahlédnutí občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Výsledky zápisu

Během zápisu budete telefonicky (v případě osobní návštěvy ústně) kontaktováni a informováni o přiděleném  REGISTRAČNÍM ČÍSLE.

Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 3. 6. 2024 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bude Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu.

Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa

Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 31. 12. 2024.

Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova v týdnu od 10. 6. 2024 - 14. 6. 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Individuální vzdělávání

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 702 224 111.

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2023.

 • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2024 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2024 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.

Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.

Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Chomutov, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat