Co se učíme

PŘEDŠKOLÁCI – Těšíme se do školy

25. 3. 2022

CÍL: Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat -všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.   PŘEDŠKOLÁCI – Těšíme se do školy

Více informací

Předškoláci – Poslové jara

16. 3. 2022

CÍL: Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách ⁃ mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí PŘEDŠKOLÁCI – Poslové jara

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Z pohádky do pohádky

3. 2. 2022

CÍL: Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování PŘEDŠKOLÁCI – Z pohádky do pohádky PŘEDŠKOLÁCI – Z pohádky do pohádky

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Zimní sporty

20. 1. 2022

CÍL: Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku – tužku držet správně, dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách – vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu PŘEDŠKOLÁCI – Zimní sporty

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Zima je tady

5. 1. 2022

CÍL: Zachycovat skutečnosti svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik. PŘEDŠKOLÁCI – Zima je tady

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Těšíme se na Vánoce

16. 12. 2021

PŘEDŠKOLÁCI – Těšíme se na Vánoce

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

30. 11. 2021

Cíl: Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat a slovně reagovat.

 • 1
Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Čert a Anděl

19. 11. 2021

CÍL: Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité. https://mscv.cz/ms-usmev/wp-content/uploads/sites/11/2021/11/PREDSKOLACI-Cert-a-Andel.pdf

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Lidské tělo

4. 11. 2021

CÍL: Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy PŘEDŠKOLÁCI – Lidské tělo

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Padá, padá lísteček 2.

30. 10. 2021

Cíl: Rozvoj pohybových dovedností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky.

 • 1
Více informací

Významní sponzoři

 • NADACE ČEZ
 • NPI
 • IT Innovation
 • Actherm
 • DM
 • ČEZ Teplárenská
 • ENCZ
 • SČVK
 • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Úsměv, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat