Co se učíme

Letní blok L E T N Í U S M Í V Á N Í

16. 5. 2024

Charakteristika integrovaného bloku Před začátkem léta všechny děti slaví svátek. Stále teplejší počasí láká ven do přírody, nastává čas, kdy si ověřujeme, co všechno jsme se naučili.  Dostatečně větráme místnosti, všechny činnosti probíhají převážně venku. Při maximálním pobytu venku je dětem intenzivněji přibližovaná problematika ochrany životního prostředí, soužití lidí a přírody. Poznávají základní rysy léta […]

Více informací

Jarní blok J A R N Í U S M Í V Á N Í

16. 5. 2024

Charakteristika integrovaného bloku Světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Nastává rovnodennost a slunce blahodárně působí na vše živé a láká nás do přírody. Stále platí, že je důležité pečovat o své zdraví – nezapomínat na správné oblékání, dostatek vitamínů a vyváženou stravu. Jaro dává zvířatům mláďata, rostlinám pupeny a lidem radost i […]

Více informací

Zimní blok Z I M N Í U S M Í V Á N Í

16. 5. 2024

Charakteristika integrovaného bloku Období chladného počasí, časté sněžení. Změny v přírodě dovolují přesně rozlišovat roční období s jeho charakteristickými znaky. Vzhledem k časté sněhové nadílce a mrazivému počasí, se můžeme věnovat zimním sportům a hrát si se sněhem, experimentovat. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu. Zimní období je čas pohádek a příběhů. Přináší dětem novou zkušenost s vystupováním […]

Více informací

Podzimní blok P O D Z I M N Í U S M Í V Á N Í

16. 5. 2024

Charakteristika integrovaného bloku Charakteristické pro toto období je příchod nových kamarádů. Vytváření pozitivního a bezpečného sociálního prostředí (vlídné přijetí dítěte, …). Zjišťujeme znalosti, se kterými děti přicházejí do MŠ. Vytváříme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro prosociální chování. Monitorujeme nejen změny v přírodě, ale posilujeme i úctu […]

Více informací

DEN V NAŠÍ ŠKOLE V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

16. 5. 2024

Má jasný řád, který je schopen flexibilně reagovat na potřeby dětí, jejich činnost a realizaci. Proto časové ohraničení jednotlivých „bloků“ jsou orientační, ale přesto umožňují udržet vnitřní organizaci školy v propojení výchovně vzdělávacího procesu a provozními podmínkami, které jsou nedílnou součástí života školy. Při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče tzv. RANNÍ ÚKOL, […]

Více informací

P O D Z I M N Í U S M Í V Á N Í – podzimní blok

9. 9. 2023

Charakteristika integrovaného bloku Charakteristické pro toto období je příchod nových kamarádů. Vytváření pozitivního a bezpečného sociálního prostředí (vlídné přijetí dítěte, …). Zjišťujeme znalosti, se kterými děti přicházejí do MŠ. Vytváříme společná pravidla soužití v novém kolektivu, rozlišujeme vhodné a nevhodné chování a jednání, vytváříme podmínky pro prosociální chování. Monitorujeme nejen změny v přírodě, ale posilujeme i úctu […]

Více informací

ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY – ADVENTNÍ ČAS VÁNOČNÍ – ČERT A MIKULÁŠ

6. 12. 2022

Dílčí cíle: Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování. Adventní čas vánoční – ČERT A MIKULÁŠ

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Zvířata z celého světa

17. 6. 2022

CÍL: Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný PŘEDŠKOLÁCI – Zvířata z celého světa

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Moje rodina

5. 5. 2022

CÍL: 5.4.2 Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat  5.4.4 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

Více informací

PŘEDŠKOLÁCI – Velikonoce, jaro

6. 4. 2022

CÍL: Přiblížit dětem jarní znaky a tradice, lidovou tvořivost PŘEDŠKOLÁCI – Velikonoce, jaro

Více informací

Významní sponzoři

  • NADACE ČEZ
  • NPI
  • IT Innovation
  • Actherm
  • DM
  • ČEZ Teplárenská
  • ENCZ
  • SČVK
  • Globus
Zavřít

Používáním webových stránek Mateřská škola Úsměv, souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

Pokračovat